Các bước cơ bản tham gia Game NFT “KOI.BIO”

“Koi.Bio” tựa Game NFT mới về nuôi cá mà  Team AZ sẽ tiếp tục  giới thiệu cho mọi người để bắt kịp trend sau đợt gọi “ Lên Tàu” Axie Infinity.
Có lẽ trend game NFT sẽ làm mưa làm gió tiếp thị trường Crypto trong những tháng  còn lại của năm 2021 đó mấy anh em.

Để tham gia Game anh em truy cập  Pancakeswap để mua Koi và truy cập link này để mở cá: https://app.koi.bio

Link chart để anh em nghiên cứu trước khi mua cá nha:

https://poocoin.app/tokens/0x49158d0c9d39d74b57c3dcb14a442211745777f4

Hướng dẫn tham gia KOI.BIO

Nhận thẻ KOI NFT Genesis bằng cách mở hộpquà bí ẩn KOI

Tổng số thẻ KOI là 100.000. Thẻ Koi NFT Genesiss là thẻ thế hệ 0. Tất cả thẻ KOI được trích xuất thông qua hộp quà bí ẩn là những thẻ thế hệ 0. Khi người chơi phá hủy  các thẻ KOI, tổng số thẻ sẽ được giảm tương ứng với số thẻ bị phá hủy. Các thẻ bị loại bỏ sẽ được chuyển đến hợp đồng thẻ. Một ngày nào đó khi mà tất cả 100.000 lá bài được rút ra. Sẽ không có người chơi nào có thể phá hủy các lá bài được nữa. Kết quả là, không còn thẻ Koi mới nào có thể rút được nữa. Người chơi mới chỉ có thể đợi các lá bài bị phá hủy bởi những người chơi trước đó ,trước khi họ có thể tiếp tục rút các lá bài mới tương ứng với số lượng thẻ đã bị phá hủy. Thẻ Koi NFT được chia thành ba cấp độ lần lượt là cấp độ 1, cấp 2 và cấp 3.

o Level 1: x1.1
KOI.BIO

o Level 2: x1

o Level 3: x0.9

 

Chi tiết như sau:

1) Người chơi có thể sử dụng 100 KOI để tham gia mở hộp quà bí ẩn , sau khi lấy token Koi từ bể quặng Genesis.

2) Một thẻ KOI NFT hiếm sẽ được đặt trong hộp quà.

3) Loại chòm sao có ngày khớp cụ thể. Ví dụ, ngày khớp của Chòm sao Bảo Bình nằm trong khoảng từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 18 tháng 2, bốn chữ số cuối của số gene thẻ KOI NFT thu được bằng cách mở hộp quà có thể là 0122. Khi người chơi có một thẻ KOI mà có ngày khớp với loại chòm sao trong bốn chữ số cuối của số gene thẻ KOI NFT thu được bằng cách mở hộp quà, biểu tượng chòm sao gen tương ứng sẽ xuất hiện ở phía trên bên trái của lá này. Bằng cách đó, người chơi sẽ nhận được sự bất ngờ và độ hứng thú của họ về bộ sưu tập thẻ có thể được tăng lên.

Quy tắc Feedingcủa Cenozoic KOI NFT

Sau khi người chơi nắm giữ thẻ KOI NFT, người chơi có thể chọn ghép đôi và nhân giống Cenozoic KOI thông qua 2 thẻ KOI NFT. Trong quá trình nhân giống, người chơi có thể nhận Cenozoic KOI sau khi kết thúc trạng thái sinh sản. Và có ba phương pháp phối giống :

1) Phối giống bằng cách chọn thị trường đấu giá phù hợp

Người chơi có thể nhấp vào nút ghép đổi ( pairing) trong cửa sổ KOI của bể cá của họ và tham gia vào thị trường đấu giá. Họ có thể chọn KOI mà họ hài lòng sau đó họ sẽ trả phí ghép đôi tương ứng để tham gia quá trình ghép đôi và nhân giống ngay lập tức. Chi phí cho việc đấu giá sẽ được thanh toán bằng Koi. 10% thu nhập của người bán sẽ được khấu trừ làm phí phí xử lý ,sẽ được chuyển vào cuộc thi tranh giành KOI, DAO nodes, v.v. Cụ thể, 7% thu nhập sẽ được chuyên vào nhóm khuyến khích cạnh tranh KOI; 2% thu nhập khác sẽ được chuyển vào cộng đồng DAO; và 1% còn lại sẽ được giành cho nhóm phát triển như là sự hỗ trợ cho sự phát triển và bảo trì tiếp theo.

2) Phối giống bằng cách sử dụng thẻ KOI

Khi người chơi chọn hai con cá của chính họ để ghép đôi, quá trình này không yêu cầu người chơi phải sử dụng KOI để làm phí.

3) Phối giống với cá KOI của bạn bè

Bạn bè của chính người chơi có thể ủy quyền địa chỉ ví của họ để sử dụng ID của riêng của cá kois . Người chơi chỉ cần điền vào ID của Koi được bên kia ủy quyền để hoàn thành việc ghép đôi. Không cần sử dụng KOI làm phí xử lý trong quy trình này. Sau khi ghép đôi , cá vào trạng thái sinh sản. Chu kỳ sinh sản của Cá Koi sẽ tăng lên theo sự tăng trưởng của thời gian sinh sản. Sau một thời gian ủ bệnh, cá thế hệ thứ hai có thể thu được bằng cách trả 100 KOI. Khoảng thời gian ghép đôi hiệu quả trên chuỗi BSC là khoảng 4,8 giờ.Quy tắc của trạng thái chờ trên chuỗi BSC như sau (Một khối ra sẽ được tạo trên chuỗi BSC trong mỗi 3 giây):

(1) Sau lần ghép đôi lần đầu , người chơi cần đợi 5760 khối.

(2) Sau khi ghép đôi lần thứ hai, người chơi cần đợi 11520 khối.

(3) Sau khi ghép đôi lần thứ ba, người chơi cần đợi 23040 khối.

(4) Sau khi đã ghép đôi bốn lần, người chơi cần đợi 40320 khối

(5) Đối với các cặp sau đây, người chơi cần phải đợi 40320 khối .

KOI NFT bị phá hủy sẽ được đúc thành Token KOI

Đối với tất cả các koi, người chơi có thể trực tiếp chọn hủy chúng thông qua hợp đồng NFT và đúc ngược lại để trao đổi các token Koi tương ứng. Trong quá trình này, việc mất 10% token KOI sẽ xảy ra. Việc đúc ngược sẽ mang lại 90% trong số 100 KOI mà người chơi đã sử dụng để mở hộp quà.Các token KOI bị mất sẽ chuyển vào cuộc thi KOI, DAO nodes và những đội ngũ phát triển để duy trì toàn bộ hệ sinh thái KOI. Cụ thể, 7% thu nhập sẽ được chuyên vào nhóm khuyến khích cạnh tranh KOI; 2% thu nhập khác sẽ được chuyển vào cộng đồng DAO; và 1% còn lại sẽ được giành cho nhóm phát triển như là sự hỗ trợ cho sự phát triển và bảo trì tiếp theo

Quy tắc khai thác về vai trò thế chấp của KOI NFT và tỷ lệ tiền thưởng của sản lượng khai thác

KOI NFT có chức năng khai thác thế chấp. Bất kể thế hệ 0 hay thế hệ nào khác mỗi thẻ  KOI đều chỉ có một cơ hội khai thác. Sức mạnh tính toán cấp độ của thẻ sẽ ảnh hưởng đến thời gian khai thác của thẻ KOI. Tuynhiên, nếu ID của thẻ vẫn tính toán được sau khi hoàn thành khai thác, nó có thể được chuyển sang ID của bạn bè để khai thác lại. Các quy tắc thế chấp, khai thác của thẻ và các quy tắc có liên quan của mỗi thẻ cấp độ được hiểu như sau:

1) Tốc độ tiền thưởng được khai thác ở cấp1 gấp 1,1 lần so với cấp 2.

2) Tốc độ tiền thưởng được khai thác là tốc độ khai thác của thẻ bình thường.

3) Tốc độ tiền thưởng được khai ở cấp độ 3 gấp 0,9 lần so với cấp độ 2.

4) Mỗi koi có một số lượng khai thác cố định. Nếu lá này vẫn có thể khai thác được sau khi hoàn thành việc khai thác, nó có thể được chuyển cho bạn bè của người chơi để khai thác liên tục. Tuy nhiên, công suất khai thác sẽ bị từ chối. Công thức tham chiếu của công suất tính toán khai thác nằm trong phần sau:

Lưu ý: các chi tiết của công thức này và khai thác thế chấp thẻ sẽ được công bố trong cộng đồng một ngày trước khi bắt đầu khai thác thẻ.

5) Nếu người chơi không có bạn bè, họ có thể mua KOI NFT mới ở thị trường đấu giá hoặc nền tảng giao dịch của bên thứ ba để khai thác.

6) Các yếu tố ảnh hưởng đến việc khai thác thẻ bao gồm thế hệ của KOI,thời gian khai thác của thẻ NFT và chỉ số quyến rũ (charm ) của thẻ, có công suất tích hợp trên khai thác thẻ. Các quy tắc tạo thẻ được trình bày như sau:

Sẽ giảm dần theo thế hệ koi – thế hệ càng nhỏ, khả năng khai thác sẽ càng mạnh. Ngoài ra, số lượng khai thác cũng là yếu tố có ảnh hưởng. Mặc dù  một con cá chỉ có thể được khai thác một  lần bởi một người chơi, nhưng nó có thể được khai thác nhiều lần bởi những người chơi khác nhau. Để ngăn chặn các hoạt động độc hại, tốc độ khai thác sẽ bị từ chối. Cụ thể, thời gian khai thác càng nhiều, khả năng khai thác sẽ càng yếu. Giá trị quyến rũ ( Charm) càng cao,khả năng khai thác sẽ càng mạnh.

7) Sau khi kết thúc mỗi lần khai thác thẻ KOI, người chơi sẽ đạt được số lượng LKOI tương ứng với số token KOI mà người đó sở hữu. Hợp đồng sẽ buộc phân rã theo tỷ lệ trao đổi của LKOI, nghĩa là tốc độ khai thác của LKOI sẽ giảm theo thời gian và số lượng LKOI sẽ ngày càng ít hơn. Những người chơi nắm giữ LKOI có thể trao đổi KOI bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng hợp đồng. Người chơi giữ LKOI càng lâu , họ càng có thể chuyển đổi càng nhiều KOI. Trong quá trình trao đổi từ LKOI sang KOI, số lượng KOI sẽ được khấu trừ 15% dưới dạng hoa hồng. Trong số đó, 5% sẽ bị khóa, trong khi 10% sẽ được chuyển vào cuộc thi tranh giành KOI, DAO nodes v.v. Trong  10% đó, 7% sẽ chuyển vào phần thưởng khuyến khích cạnh tranh KOI; 2% khác sẽ được chuyển đến các cộng đồng DAO ;và 1% còn lại sẽ giành cho nhóm phát triển để hỗ trợ sự phát triển và bảo trì tiếp theo.

Cuộc thi cá KOI  

KOI sắp tới sẽ tổ chức cuộc thi cá KOI. Để được vé tham gia cuộc thi cá KOI, những người chơi phải tham gia khai thác thế chấp vài trò NFT. Thông qua cơ chế tương tác bình chọn cộng đồng, cuộc thi cá KOI sẽ được tổ chức thường xuyên để lựa chọn KOI NFT tốt nhất. Không có mối quan hệ giữa cạnh tranh KOI và khả năng khai thác.  Cuộc thi KOI chỉ để chọn ra KOI mà người chơi yêu thích, để mang lại giá trị cao hơn cho KOI người chơi có thể kết phối giống chúng bằng các phần thưởng và các cơ chế khác. Mười người chiến thắng đầu tiên của mỗi cuộc thi Koi sẽ nhận được số lượng token Koi tối đa để neo phần thưởng. Người chơi bỏ phiếu cũng có thể chia sẻ tiền thưởng tương ứng với Koi NFT giành được.

Đấu giá Cá KOI

Người chơi có thể bán đấu giá thẻ KOI NFT quý hiếm của họ trong hệ thống của riêng họ để có được lợi nhuận. Trong quá trình đấu giá, 10% hoa hồng của người bán sẽ được chuyển đến các cuộc thi KOI,nodes v.v. Người chơi đặt có thể số tiền bắt đầu cho phiên đấu giá và số tiền kết thúc. Giá của buổi đấu giá được tự động tính theo thời gian.

Lưu ý: Để đảm bảo tính  thanh toán thành công của buổi giao dịch đấu giá, tổng phí đấu giá do hợp đồng đấu giá quy định phải trả thêm 2% phiếu đấu giá. Khi người chơi trả tiền cho phiên đấu giá, 2% bổ sung sẽ được thêm vào ví của họ. Giá hiện tại của phiên đấu giá bao gồm giá khởi điểm, giá kết thúc và thời gian trung gian của buổi đấu giá. Tuy nhiên, để một buổi giao dịch đấu giá diễn ra thành công, trong nhiều trường hợp không nhất thiết phải khấu trừ 2% này. Do đó, giá có thể thay đổi khi người tham gia buổi đấu giá nhìn thấy nó. Người chơi nên được ủy quyền càng nhiều KOI. Nếu người chơi tự loại bỏ điểm trượt giá 2 %, sẽ có khả năng gây ra sự thất bại của các giao dịch. Nếu giao dịch không thành công,ủyquyền sẽ tự động bị hủy bỏ. Trong tình huống này,  không có Cá Koi nào được khấu trừ. Tuy nhiên, hoa hồng BNB sẽ phát sinh.

Đấu giá quyền giao phối cá KOI

Người chơi có thể bán đấu giá thẻ Koi NFT quý hiếm của họ ngay trong hệ thống của riêng họ để kiếm lợi nhuận. Trong quá trình đấu giá, 10% phí dịch vụ của người bán sẽ được chuyển đến cuộc thi Koi,Nodes v.v. Cụ thể, 7% phí dịch vụ này sẽ được chuyển vào nhóm ưu đãi cạnh tranh KOI; 2% phí dịch vụ sẽ chảy vào các cộng đồng DAO; và 1% phí dịch vụ còn lại sẽ giành cho nhóm phát triển để hỗ trợ cho việc phát triển và bảo trì tiếp theo. Người chơi đặt số tiền bắt đầu và số tiền kết thúc. Giá của buổi đấu giá được tự động tính theo thời gian.

Thanh lý khoản vay và thế chấp thẻ KOI NFT

Khi người chơi cần KOI nhưng không muốn bán và phá hủy thẻ KOI, họ có thể thế chấp KOI NFT để có được một số token.

1) Người chơi nắm giữ KOI có thể vay KOI để kiếm tiền lãi.

2) Người chơi thế chấp KOI NFT theo hợp đồng thông minh, vay KOI, trả lại số tiền gốc và lãi KOI khi đến hạn và họ có thể rút lại NFT.

3) Nếu KOI không được hoàn trả đúng hạn, NFT sẽ tham gia vào quá trình đấu giá. Số tiền thu được từ phiên đấu giá được hoàn trả tương ứng với tiền gốc và lãi. Koi thừa sẽ chuyển đến cuộc thi Koi,Nodes  v.v. Cụ thể, 7% token KOI bị mất sẽ được chuyển vào nhóm khuyến khích cạnh tranh KOI; 2% tiếp theo sẽ được gửi tới các cộng đồng DAO; và 1% cuối cùng trong số đó sẽ gianh cho nhóm phát triển để hỗ trợ sự phát triển và bảo trì tiếp theo.

4) Sau khi đấu giá phát trực tuyến, NFT sẽ tham gia vào quá trình phá hủy. Token KOI thu được sau khi phá hủy sẽ được gửi nhóm thế chấp và cho vay của KOI.

Tất cả các thông số và quy tắc chi tiết nêu trên về khai thác thẻ thế chấp sẽ được công bố công khai cho cộng đồng một ngày trước khi ra mắt chức năng khai thác thẻ Koi.

Tổng kết 

Đây là phần chia sẻ cảm nhận của Admin về Game. Anh em nào có thắc mắc thì cứ comment bên dưới để cũng team thảo luận nha.

Mến chào mọi người.

Xem thêm: Hướng dẫn Gameplay ALCHEMY TOYS

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dang Xuan Trịnh

game đã có thời gian ra mắt chua admin ?

Buzz

Bạn vào group telegram của team https://t.me/azcoinvestnftchannel để cập nhật về trend NFT liên tục nhé !

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Portfolio