MoonStarter(MNST) – Bệ phóng IDO đa chuỗi đầu tiên

IDO moon starter

Bệ phóng IDO đa chuỗi

MOONSTARTER sẽ lựa chọn các dự án dựa trên các tiêu chí khác nhau nhưng sẽ không giới hạn đối với blockchain được dự án sử dụng để phát triển. Trong khi nhiều bệ khởi chạy dựa trên một blockchain, MOONSTARTER sẽ cho phép các nhà đầu tư đặt mã thông báo MNST đầu tư vào các dự án, bất kể blockchain gì.

Đa chuỗi có nghĩa là gì?

MOONSTARTER sẽ cung cấp trình tạo mã thông báo MNST để đầu tư vào các dự án được phát triển trên các blockchain khác nhau dựa trên các yêu cầu về cấp. Nền tảng MOONSTARTER sẽ cho phép người dùng đầu tư vào một dự án mà không cần giữ bất kỳ token nào khác ngoài token MNST trên BSC. Tùy thuộc vào cấp độ, người dùng sẽ phải thực hiện theo một quy trình cụ thể để đăng ký rút thăm hoặc được phân bổ chắc chắn.

launch dự án của bạn với blockchain bất kỳ

MOONSTARTER Token

MOONSTARTER đã chọn Binance Smart Chain (BSC) để khởi chạy mã thông báo của mình vì Binance Smart Chain đã chứng minh rằng nó được cho là một trong những blockchain hiệu quả nhất cho tài chính phi tập trung, dựa trên các quan điểm về hiệu suất và phí.

Tóm lại, lựa chọn trên đây đã được thực hiện trên 3 tiêu chí:

 • Giá giao dịch

 • Tốc độ giao dịch

 • Khả năng tương tác

Tiện ích token

Nắm giữ token MNST sẽ có các tiện ích sau:

 • Quyền truy cập vào các IDO được đề xuất trên nền tảng – Bất kể blockchain nào, tùy thuộc vào hệ thống cấp năng lượng mặt trời của MoonStarter.

 • Từ góc độ quản trị, người dùng sẽ tích cực tham gia vào các quyết định của nhóm, chẳng hạn như thời gian đặt cược hoặc chuỗi khối hỗ trợ chẳng hạn.

Hệ thống “Bậc Mặt Trăng” của MoonStarter

MOONSTARTER đã thiết kế 4 tầng dựa trên chủ đề hệ Mặt Trăng của sao Mộc. Tùy thuộc vào sự phát triển của dự án và phản hồi, các cấp có thể được xem xét.

4 bậc

Các bậc khác nhau khác nhau về yêu cầu về số lượng mã thông báo MNST để đặt cược và thời gian đặt cược cần thiết. Các cấp có phân bổ IDO khác nhau như được giải thích trong phần tiếp theo.

 • Callisto – Cấp Callisto yêu cầu đặt cược W mã thông báo MNST trong thời gian tối thiểu 7 ngày để cho phép người đặt cược tham gia xổ số và có khả năng được đưa vào danh sách trắng cho IDO.
 • Elara – Ở cấp Elara, người dùng chia sẻ phân bổ đảm bảo khi đặt cược tối thiểu X mã thông báo MNST trong thời gian tối thiểu 7 ngày. Việc phân bổ được tính trọng số dựa trên Số lượng mã thông báo MNST được đặt cọc.
 • Himalia – Ở cấp Himalia, người dùng chia sẻ phân bổ được đảm bảo khi đặt cược tối thiểu Y MNST token hoặc cổ phần trong khoảng thời gian tối thiểu 10 ngày. Việc phân bổ được tính trọng số dựa trên Số lượng mã thông báo MNST được đặt cọc.
 • Kalyke – Để đến được Kalyke và ở trên mặt trăng đẹp nhất, bạn sẽ phải đặt cược tối thiểu Z mã thông báo MNST trong khoảng thời gian tối thiểu là 14 ngày. Việc phân bổ được tính trọng số dựa trên Số lượng mã thông báo MNST được đặt cọc.

W, X, Y & Z sẽ được xác định dựa trên IDO đầu tiên trên nền tảng. Một bài báo dành riêng sẽ được viết và có sẵn để tiết lộ các yêu cầu đặt cược.

Lịch trình và thông tin IDO MoonStarter

IDO MoonStarter sẽ được tiến hành từ ngày 8/6/2021 – 9/6/2021 lúc 4 giờ chiều (giờ UTC).

Cách thức tham gia:

https://moonstarter.net/whitelist

Thông tin chi tiết về thông báo IDO của MoonStarter

https://moonstarter.medium.com/announcing-our-ido-3abd7ee383c

Phân bổ IDO

Phân bổ IDO sẽ được phân chia giữa các cấp tùy thuộc vào các cấp. MOONSTARTER đã quyết định những điều sau:

 • Callisto: Callisto Tier sẽ chia 7% phân bổ, trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước, cho những người trúng xổ số.
 • Elara : Cấp Elara sẽ chia 16% phân bổ
 • Himalia : Himalia Tier sẽ chia 27% phân bổ
 • Kalyke : Bậc Kalyke sẽ chia 50% phân bổ

phân bổ IDO cho 4 bậc

Ví dụ: Dự án X đang huy động được 200.000 đô la và thành phần cấp như sau:

 • Callisto: 5.000 người đăng ký xổ số và 500 người chiến thắng.

 • Elara: 100 người dùng

 • Himalia: 50 người dùng

 • Kalyke: 10 người dùng

Xổ số được thực hiện để chọn những người dùng trong danh sách trắng trong cấp Callisto. Ở cấp Callisto, có 500 người dùng được chọn. Trong trường hợp này, việc phân vùng lại sẽ được thực hiện như sau:

 • Callisto: Cấp Callisto chiếm 7% trong tổng lượng phân bổ. Lưu ý, 500 người dùng sẽ có thể đầu tư tối đa 45 đô la, và không phải tất cả họ đều được đảm bảo đầu tư. Sau một khoảng thời gian xác định, vòng đầu tiên sẽ đóng và một vòng khác sẽ mở ra. Trong đó, lần lượt theo thứ tự, mỗi người dùng đã được phép đầu tư vào round đầu tiên sẽ được đầu tư một nửa giới hạn tối đa của mình (tức 22,5 đô la) đối với tất cả các mã thông báo được bán còn lại mà không có sự phân biệt cập bậc.
 • Elara: Elara Tier chiếm 16% lượng phân bổ. 100 người dùng sẽ được đầu tư 32.000 đô la. Trong thời gian đầu, các thành viên của Elara Tier sẽ được đảm bảo một lượng phân bổ là 320 đô la. Sau một khoảng thời gian xác định, vòng đầu tiên sẽ đóng và một vòng khác sẽ mở ra. Trong đó, lần lượt theo thứ tự, mỗi người dùng đã được phép đầu tư vào round đầu tiên sẽ được đầu tư một nửa giới hạn tối đa của mình (tức 160 đô la) đối với tất cả các mã thông báo được bán còn lại mà không có sự phân biệt cấp bậc.
 • Himalia: Himalia Tier chiếm 27% lượng phân bổ. 50 người dùng sẽ được đầu tư 54.000 đô la. Trong thời gian đầu, các thành viên của Himalia Tier sẽ được đảm bảo mức phân bổ là 1080 đô la. Sau một khoảng thời gian xác định, vòng đầu tiên sẽ đóng và một vòng khác sẽ mở ra. Trong đó, lần lượt theo thứ tự, mỗi người dùng đã được phép đầu tư vào round đầu tiên sẽ được đầu tư một nửa giới hạn tối đa của mình (tức 540 đô la) đối với tất cả các mã thông báo được bán còn lại mà không có sự phân biệt cấp bậc.
 • Kalyke: Kalyke Tier sẽ chiếm 50% lượng phân bổ. 10 người dùng sẽ được đầu tư 100.000 đô la. Trong thời gian đầu, các thành viên của Kalyke Tier sẽ có phân bổ được đảm bảo là 10.000 đô la. Sau một khoảng thời gian xác định, vòng đầu tiên sẽ đóng và một vòng khác sẽ mở ra. Trong đó, lần lượt theo thứ tự, mỗi người dùng đã được phép đầu tư vào round đầu tiên sẽ được đầu tư một nửa giới hạn tối đa của mình (tức 5000 đô la) đối với tất cả các mã thông báo được bán còn lại mà không có sự phân biệt cấp bậc.

Trải nghiệm người dùng

Trong trường hợp MOONSTARTER, người dùng có thể được chia thành hai vai trò chính là công ty khởi chạy một dự án và Nhà đầu tư.

Số liệu Token

Token sale
Vòng Tokens Giá  Số lượng kêu gọi vốn 
Seed 31.250.000 $0.008 $250.000
Private A 35.000.000 $0.010 $350.000
Private B 33.333.333 $0.012 $400.000
IDO 5.000.000 $0.014 $70.000

Phân phối Token

Vòng Tỉ lệ cung cấp Số Token Vesting
Seed 15.6% 31.250.000 Mở khoá 15% tại TGE sau đó mở khoá hàng thnags trong vòng 6 tháng, bắt đầu từ 1 tháng sau TGE
Private A 17.5% 35.000.000 Mở khoá 20% tại TGE sau đó mở khoá hàng tháng trong vòng 5 tháng, bắt đầu từ 1 tháng sau TGE
Private B  16.7% 33.333.333 Mở khoá 25% tại TGE sau đó mở khoá hàng tháng trong 4 tháng, bắt đầu từ 1 tháng sau TGE
IDO 2.5% 5.000.000 Không có biểu quyết
Đội ngũ 12.0% 24.000.000 Khoá 6 thángm sau đó mở khoá hàng tháng trong hơn 6 tháng
Marketing 12.5% 25.000.000 Khoá 1 tháng, sau đó mở khoá hàng tháng trong hơn 6 tháng
Cố vấn 4.1% 8.200.000 Khoá 1 tháng, sau đó mở khoá hàng tháng trong hơn 6 tháng
R&D 12.0% 24.000.000 Khoá 6 tháng, sau đó mở khoá hàng tháng trong hơn 6 tháng
Thanh khoản 7.1% 14.216.667 NA
Tổng cộng 100% 200.000.000

Dựa trên các số liệu trên, vốn hóa thị trường lưu hành ban đầu của MOONSTARTER sẽ là 350.292 đô la với 25 020 833 mã thông báo MNST đang lưu hành.

Đăng ký IDO trên bảng khởi chạy

MOONSTARTER sẽ giúp các IDO dễ dàng hơn cho bất kỳ dự án nào cần huy động vốn. Các dự án cũng sẽ mở rộng phạm vi tiếp xúc với các nhà đầu tư tiềm năng và sẽ có thể hưởng lợi từ chuyên môn của chúng tôi trong môi trường tiền điện tử.

Bất kỳ bên nào cũng có thể đăng ký khởi chạy dự án của mình trên bệ khởi động. Nhiều thông tin sẽ được yêu cầu từ dự án, chủ yếu là:

 • Thông tin cá nhân

 • Nếu có, thông tin của công ty

 • Mô tả & tài liệu của dự án

 • Số tiền huy động được

 • Số tiền cần huy động

 • Thanh khoản được cung cấp

 • Thời gian khóa thanh khoản

 • Kiểm toán

Vì lý do an toàn, MOONSTARTER sẽ xử lý khóa thanh khoản và các vestings khác nhau của dự án. Nó có nghĩa là MOONSTARTER sẽ phát hành các token cho các dự án dựa trên các vestings được tiết lộ.

Dự án cũng có thể yêu cầu sự hỗ trợ từ nhóm MOONSTARTER và các đối tác trên IDO để có những bước phát triển tiếp theo của dự án. Dự án sẽ có thể sử dụng dịch vụ cơ bản từ MOONSTARTER hoặc chọn tham gia các dịch vụ khác như tư vấn tiền điện tử hoạt động hoặc tiếp thị.

Có gì cho nhà đầu tư?

Dựa trên dữ liệu được đề cập ở trên do dự án cung cấp, MOONSTARTER sẽ cung cấp bản tóm tắt thông tin nhận được sau khi kiểm tra. Nó sẽ cho phép Nhà đầu tư có một cái nhìn tóm tắt về thông tin dự án và các dữ liệu khác như đăng ký công ty nếu có bất kỳ hoạt động bán riêng lẻ nào của dự án. Mỗi dự án sẽ được kiểm tra chặt chẽ bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm của MOONSTARTER.

Tùy thuộc vào các cấp tham gia, nhà đầu tư sẽ có khả năng đầu tư vào các dự án từ các blockchain khác nhau theo cùng một quy trình. MOONSTARTER sẽ là điểm dừng duy nhất cho các blockchain chính được sử dụng trong bối cảnh tiền điện tử.

Quy trình đầu tư từng bước

Quy trình có thể hơi khác tùy thuộc vào dự án.

Bước 0: Nhà đầu tư có thể đăng ký nhận bản tin từ MOONSTARTER hoặc theo dõi các kênh truyền thông Twitter, Telegram,v.v… để nắm bắt kịp thông tin về đợt mở bán sắp tới cũng như các dự án sắp triển khai. Ngoài ra, bạn cũng có thể theo dõi tin tức được cập nhật liên tục trên mục tin tức và xu hướng của trang AZcoinvest.

Bước 1A: Đăng ký xổ số (Tier Callisto)

Bước 1B: Đảm bảo phân bổ của bạn (Bậc Elara, Himalia & Kalyke)

Bước 2: Vào một ngày và giờ cụ thể, người dùng trong danh sách trắng sẽ có thể đầu tư vào dự án dựa trên cấp của họ.

Bước 2′: Nếu toàn bộ phân bổ chưa được lấp đầy, “phần còn lại” sẽ được phân chia theo thứ tự lần lượt trước sau.

Bước 3: Người dùng có thể yêu cầu mã thông báo của họ.

Tất cả mọi người dùng nằm trong Whitelist đều có quyền truy cập vào vòng thứ hai mà không có sự phân biệt về cấp

Mô hình kinh doanh MOONSTARTER

Mô hình Kinh doanh MOONSTARTER dựa trên mức thù lao thấp nhất từ ​​các khoản phí được giữ trên số tiền mà dự án huy động được. Đó là 1% của Số tiền huy động được và/hoặc x token dự án sẽ trả cho MOONSTARTER.

Ngoài ra, nếu sử dụng thêm các dịch vụ dưới đây, người dùng sẽ được xuất hóa đơn để chi trả cho phí dịch vụ bổ sung.

 • Tư vấn Tiếp thị

 • Tăng trưởng cộng đồng

 • Tư vấn hoạt động

 • Tư vấn kỹ thuật

BACKERS của MOONSTARTER

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x
Portfolio